Romhány / Török mogyorófa

Romhány községben a szép kôhíddal díszített Lókos-patakon át jutunk el a híres csempegyárig. A gyár után jobbra kell letérni a Bereczky Máté útra. Az út végén egy kis ösvény vezet a Kastélyka-dûlô dombperemére.
Itt közvetlenül a híres faóriástól nyugatra egykori épület alaprajza tûnik elô. A mintegy 25 m koronaátmérôjû és 20 m magasságú török mogyorófa közel 300 éves.
A szájhagyomány úgy tartja, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem az itteni kápolnától irányította 1710. január 22-én a Lókos mentén zajló ütközetet és ennek emlékére ültették a török mogyorófát. Mások szerint az akkor már terebélyes mogyorófa alatt állott a fejedelem sátra. Ez az utóbbi feltevés nem valószínû, mert januárban nem szükséges fa alatt felállítani a sátrat, ahonnan kifejezetten rossz a rálátás a harc területére. A feljegyzések szerint Rákóczi táborának egy része a Géczi család majorja és a Prónay-kastély között, Bercsényi Miklós tábora a Petres-dûlôben, Felsô-Bodony és Alsó-Bodony között foglalt helyet. Ilyen felállásban elképzelhetô, hogy a fejedelem a törökmogyorófa közelében helyezkedett el.
A fa eredetét illetôen olyan legenda is él, hogy a fejedelem egy rodostói látogatójával, azzal a megbízatással küldött haza egy facsemetét, hogy azt ültesse el az utolsó magyarországi csatája színhelyén. Bármelyik feltevést tartjuk helyesnek, az nem változtat azon a tényen, hogy a helybeli lakosok Rákóczi emlékfájaként ôrzik a famatuzsálem török mogyorót. A csata emlékére állított emlékmû Romhány északnyugati kijáratánál, közvetlenül az út mellett található.

Védett területek
Nógrád megye honlapja