Balassagyarmat
Palóc liget

A liget 1898-ban kb. 18 magyar holdon létesült Erzsébet királyné emlékére. A Földmûvelésügyi Minisztérium ugyanis abban az évben ingyenes facsemetéket adott az Erzsébet királyné emlékére létesítendô emlékfák, emlékligetek telepítôinek. Feltehetôen e minisztériumi felhívás nyomán született a balassagyarmati emlékliget telepítésének terve is. Palóc liget Az erdôgondnokság akkori vezetôje, Kondor Vilmos erdômester tervezte és irányította a telepítési munkákat. Völgyi A. István kezdeményezésére pár évvel késôbb a liget egy kis dombján helyezték el a hôsök emlékoszlopát a következô feliratta:

"Az 1648. évi balassagyarmati hôsnôk és az 1848/49. évi szabadsághôsök emlékére emelte a hálás utókor 1908. évben."

Nagyon kevesen tudják, hogy az egri nôkhöz hasonlóan 1648-ban a balassagyarmati lányok és asszonyok is részt vettek a régi vár védelmében.
A parkban építették fel 1913-ban a Palóc Múzeumot, amely a sok néprajzi emléken kívül a vidék két nagy fiának, Madáchnak és Mikszáthnak Az amerikai mocsártölgy emléktárgyait is ôrzi. A múzeum mögötti palócudvar szabadtéri múzeum.
Az emlékliget napjainkra 3 hektárra csökkent területe sok száz évnél is idôsebb fái között szép számmal vannak hárs- és juharfák, a legnevezetesebbek az amerikai mocsártölgyek.
Ôsszel szépen színezôdô, mélyen karélyos leveleik finom kecsességükkel a park kiemelkedôen szép díszei. Nógrád megyében egyedül csak itt látható ez az apró makkot termô, az ismertebb vöröstölgyre emlékeztetô facsoport.

Védett területek
Nógrád megye honlapja