Balassagyarmat

Nógrád megye második legnagyobb városa az Ipoly folyó partján fekszik. Lakóinak száma:18.500. A XII.sz-i oklevelekben Gyormoth néven fordul elô. 1244-ben a honti vár tartozéka. IV.Béla a Balassa nemzetség egyik ôsének Detre fiának Miklósnak adományozta. Ettôl kezdve Gyarmat és a Balassa nemzetség története szinte összefonódott. Nevében a Balassa jelzô a XV.sz-tól használt.


A templom épülete A templom

A mai mûemlék barokk templomot Balassa Pál kegyúr építtette 1740-46 között. A templom hossza 27 méter, szélessége 12 méter, belsô magassága 14 méter. 1759-ben Révay Antal püspök szentelte fel. A templom belsejében öt oltár van.

A templom épülete


A fôoltár A fôoltár

Sajnos a régi oltárt 1972-ben szétbontották és helyére építették ezt a ma látható modern oltárt, ami egyáltalán nem illik a barokk belsôhöz.
A fôoltár képe:
A fôoltár régi képe helyére gróf Zichy István 1763-ban festette a Szentháromságot ábrázoló képet H.G.B. Sankt-Pölteni festôvel.
A fôoltár szobrai:
A fôoltár képe mellett 2-2 fali pilaszter látható, kívülrôl a két szélén fehér gipsz szobor. Az egyik szobor Szent Ágostont,a másik Szent Jeromost ábrázolja.
A szembemisézô oltár:
Fehér márványból készült 1972-ben, és ugyanigy az ambó is.


A mellékoltárok
Szûz Mária oltár Szûz Mária oltár

Bal oldalon az elsô oltár.
Az oltár mélyített hátsó részében látható a Fájdalmas Szûz szobra. Felette Szent Imre képe, amelyet Balassa Pál a fia védôszentje, Imre tiszteletére festetett. Az oltár két szélén fehér gipsz szobor van, az egyik Alexandriai szent Katalint, a másik szent Klárát ábrázolja.


Szent Anna oltár Szent Anna oltár

Bal oldalon a hátsó oltár.
Az oltárkép szent Annát ábrázolja. Balassa Pál az édesanyja védôszentjének Annának tiszteletére festtette, Maulbertsch osztrák festôvel. Az oltárkép két szélén két ismeretlen nôi szent gipszbôl készült szobra látható.


Jézus szíve oltár Jézus szíve oltár

Jobb oldalon az elsô oltár.
Az oltár mélyített hátsó részében látható a Jézus szobor. Felette szent Julianna alakja amelyet Balassa Pál a felesége védôszentje, Julianna tiszteletére festetett.Az oltár két szélén fehér gipsz szobor látható. Az egyik Szent Józsefet, a másik Nepomuki szent Jánost ábrázolja.


Szent Felicián oltár Szent Felicián oltár

Jobb oldalon a hátsó oltár.
Balassa Pál, XIII.Kelemen pápától kapta a templom részére. Felicián egész teste látható üvegkoporsóban. 1759. augusztus 20-án helyezték oltárra, nagy ünnepség közepette. Az üvegkoporsó olasz munka, gazdag indadiszítéses keretben. Az oltár két szélén fehér gipsz szobor látható.Az egyik szent Flóriánt a tûzoltók védôszentjét,a másik egy római katonai ruhába öltözött alak, valószínû Bartimeus századost ábrázolja, aki megtért Jézus keresztje alatt.


Szószék Szószék

XIII.sz-i szép díszes asztalos munka. A hátsó falán festmény látható. Valószínû szent Márton püspök a felebaráti szeretet szentje van ábrázolva, mert azt látni a képen,hogy a lángolószívét a ruháján kívül hordja. A szószék felett nagy zöld glóbus, azon álló Jó Pásztor faszobra látható. Talán az országban egyedülálló ábrázolás, mert a Jézus vállán lévô bárányka fekete. Mi vagyunk azok a "feketék" bûnösök.


Orgona Az orgona

1993. évben lett átépítve. Új sípokkal, új modern játszóasztallal bôvült. Igen nagy szükség volt erre, mert a templomnak kiváló énekkara van, melynek vezetôje Varga János karnagy úr. Püspöki székhelyek is megírígyelhetnék azt amikor megszólal e csodálatos kórus.


A háború után 1948-ban a megrongálódott cserép tetôszerkezetet lecserélték palára. 1969-ben a templomkülsôt szürke mûanyag festékkel festették át, ami mára igen nagy kárt tett a vakolatban.1995-ben megkezdtük a tetô, majd 1996-ban a külsô javítást. Az összes vakolatot le kellett verni, mert már igen nagy felületeken hullott. 1997.július 25-re elkészültek a munkával, amit 1997. július 26-án Szent Anna napi búcsú keretében szentelt meg Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr. Ezen az ünnepségen igen sokan vettek részt, még vidékrôl is jöttek különbözô népviseletbe öltözöttek. Gyönyörködhettek Mócsány Béla balassagyarmati kivitelezô úr és munkatársai szép, becsületes munkájában. De köszönet jár érte a híveknek és mindenkinek aki anyagilag segített.

A templom szentelése
A templom szentelése


A fotókat Reiter László készítette.

Vissza a honlapra