Palóc Kamara

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja
II. évfolyam 9. szám, 1997. november


Kamarai hírek
Üzleti ajánlatok
Szakképzés
Stílus
Aktuális
Európai Unió


Honlap
Archívum
NKIK honlapja

Nemzetközi kapcsolatok

Bemutatkoznak Vigarano Mainarda vállalkozói

Jó lehetôségeket látnak az együttmûködésre

1997. október 15-17. között 10 helyi céget képviselô olasz üzletember csoport érkezett Nógrád megyébe Salgótarján olasz testvérvárosából, Vigarano Mainardából és Ferrara tartományból. Kétnapos üzleti program során - melyet az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium támogatott - megismerkedhettek az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetével és jövôbeli kilátásaival, melyrôl Dr. Povázsai János, az IKIM I. Területi Fôosztályának helyettes vezetôje tartott elôadást. A megyénk kínálta kedvezô befektetési lehetôségeket a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség nevében Sára János ismertette. Az olasz vállalkozók érdeklôdését rendkívüli módon felkeltette a rendelkezésre álló munkaerô kedvezô ára, képzettségi szintje, valamint az iparban meglévô hagyományok. A kereskedelmen túl befektetésekre ösztönözte honfitársait Emilio Sciueref, a bátonyterenyei Silco-Inox Kft. olasz ügyvezetô igazgatója, aki ôszinteségével, gyakorlati tapasztalatainak ismertetésével alátámasztotta azt, hogy érdemes Nógrádban üzleti kapcsolatokat létesíteni.

A kölcsönös bemutatkozást és az elôadásokat követôen az olasz vállalkozók tárgyalásokat folytattak helyi cégekkel, többen közülük céglátogatást is tettek. A program befejeztével elmondták, hogy Nógrádban meglepôen aktív, együttmûködni akaró vállalkozókkal sikerült megismerkedni, és az elsô tárgyalásokat néhányuk esetén további látogatás is fogja majd követni.

A delegáció vezetôjét, Maurizio Polastri urat már többéves kapcsolat fûzi Salgótarjánhoz - a Lívia Csokoládé Kft. társtulajdonosa. Most újabb elképzelésekkel érkezett hozzánk: szeretne igényes olasz felsôruházatot értékesíteni, és álma egy nyugati igényeknek megfelelô, étteremmel, szórakozóhellyel felszerelt kisebb szálloda megépítése Salgótarjánban vagy környékén. Ô ôszintén hisz abban, hogy érdemes a magyar piacon jelen lenni, és erre bíztatja helyi vállalkozótársait is.

Pirani Gianluca úr két élelmiszeripari céget képviselt. Látogatást tett a Palóctáj Kft-nél, és vitt magával Olaszországba néhány savanyúságmintát is a Tartós Kft-tôl. Meghívta a Solo Bt. vezetôjét, hogy novemberi olasz üzleti útja során feltétlen tegyen nála látogatást és folytassák a megbeszéléseket. A Nógrádker Rt-tôl saját termékei magyarországi forgalmazásában kért segítséget.

Bruno Lorenzo úr komplett épületgépészeti és biztonságtechnikai szolgáltatásokkal foglalkozik. Szívesen venne részt helyi beruházásokban. Többek között errôl is tárgyalt a Nádasdi Elektro Bt. vezetôjével és a Silco-Inox Kft. igazgatójával.

A Campagnoli építôipari cég magyar képviselet létesítésében érdekelt, szívesen telepítene ide magas színvonalú technológiát. Megbeszéléseit a Dudás Kft-vel és a Nógrád Kas Kft-vel érdekesnek nevezte.

A Brollo céget ketten képviselték Olaszországból. Kereskedelmi, gyártási együttmûködés tárgyában komoly tárgyalásokat folytattak a BRG Rt-vel, a balassagyarmati ATEX Kft-vel és a Forgó Erôsáramú Centrummal.

Az "Il Castello" 50.000 m2-es ferrarai kereskedelmi központ vezetôje, Evaristo Parenti, nagyon érdekes tapasztalatokat szerzett Salgótarjánban arról, hogy a helyi kereskedôknek milyen aggályai vannak a Pólus Ring beruházásával kapcsolatosan. Errôl folytattak eszmecserét a Nógrádker Rt-nél tett látogatása során.

A fenti - nem teljes körû - információk mind azt sugallják, hogy az olasz testvérvárosi üzletemberek látogatása tartalmas volt, és az eredményekkel nem csupán ôk elégedettek. A továbbiakban is azon fogunk dolgozni, hogy e testvérvárosi kapcsolat a gazdasági szféra szereplôi által tovább szélesedjen, és minél több olyan együttmûködés szülessen, mint amilyen az elsô kapcsolatfelvételt kezdeményezte - a Lívia Kft. tulajdonosai által - a két város vezetése között.

Az olasz vállalkozók két kereskedelmi és iparkamara együttmûködési szándékát is tolmácsolták. A közeljövôben mind a Ferrarai, mind a Trevisoi Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolatot fog kezdeményezni az NKIK-val.

Németh Ildikó

Gazdaságról dióhéjban

Vigarano Mainarda 6600 lakosú község, Ferrara várostól 10 km-re fekszik. Elhelyezkedése stratégiai - elsôsorban autósztrádához való csatlakozási lehetôsége és közelsége miatt.

Az utóbbi években a község és környéke állandóan terjeszkedett. Új házak, épületek, fôleg termelôüzemek, kis- és középvállalkozások létrejöttével Vigarano valós arculata sokat változott.

A gazdasági szektorok kialakulásával meghatározóvá vált a Vigarano községben rejlô gazdagság, és megszilárdult a község identitása és védelme.
A város közelségének nagy jelentôsége van a kereskedelmi és termelési tevékenységben, melynek köszönhetôen javult az élet minôsége, valamint a szolgáltatások területén és komoly a fejlôdés a területben rejlô lehetôségek jó kihasználásának köszönhetôen.
Meghatározó tevékenység a mezôgazdaság, szám szerint 230 vállalkozás végzi, melybôl kettô nagy kiterjedésû földbirtok.

Az utóbbi években konszolidálódott és kiépült a kereskedelmi és kézmûipari tevékenység, utóbbi családi vállalkozási formában.
A kereskedelmi tevékenység a kézmûiparban a legelterjedtebb . Kézmûvesek által létrehozott termékek a legnagyobb pontossággal modern technológiával, kiváló minôségben készülnek.
A kis és közép nagyságrendû tevékenység mellett fellelhetô az ún. tercier szektor, továbbá 15 ipari üzem, melyek nemcsak területünkön bírnak nagy jelentôséggel, de országosan és nemzetközileg is elismertek.

Az alábbiakban illusztráljuk szektoronként Vigarano Mainarda-ban mûködô jelentôsebb termelôi tevékenységeket:


SZEKTOR TERMELÔI
EGYSÉGEK SZÁMA
Kézmûves ipar 220
Kereskedelem 110
Mezôgazdaság 230
Ipar 15
Tercier 100
Bár, étterem-vendéglátás 35
Összesen: 720

Összeállította: Tanácsi Testület Vigarano Mainarda