Nógrád megye mûemlékei


VIZSLÁS

Római Katolikus templom,Mûemlék jellegû

Kossuth L. út, - Hrsz.:74.

A templom arányaiból, szentélyének formájából ítélve középkori, gótikus stílusban épült. A középkori templom újjáépítését 1680 körül az akkori birtokos, Gosztonyi család végeztette el, 1731-ben átépítették, 1754-ben helyreállították. A mai épület kisméretû, keletelt, egyhajós. A templomtesthez képest magas, karcsú tornya van, melyet a homlokzat elé építettek. Innen nyílik a fõbejárat és oldalt a karzat falépcsõs ajtaja is. A toronynak csak a legfelsõ szintjén vannak ablakai. Szentélye a hajótól keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródik, a sarkain négy alacsony, erõs támpillér látható. A sekrestye a déli oldalhoz kapcsolódik. A toronycsarnok falában két kapcsolt nemesi címerrel és 1814-es évszámmal ellátott kõtábla van elhelyezve. A belsõ tér síkmennyezetes, a padlóburkolat négyzetes padlótéglából van. Karzata fából készült.

Vissza...