Nógrád megye mûemlékei


VANYARC

Volt Bánffy - Dessewffy kastély, Mûemlék jellegû

Hunyadi út 1., - Hrsz.:208.

A kastélyt 1763-ban építették barokk stílusban. 1870-ben átépítették, ekkor kapta a mai formáját. U alakú, földszintes épület. Oldalszárnyai dél felé nyúlnak, a jobb oldali, régebbi szárny alatt boltozott pince van, kõkeretes kapuján felirattal. Baloldali szárnya újkori, alatta raktárhelyiség épült. Északi és déli oldalán nem szimmetrikusan elhelyezett középrizalitok állnak, az utóbbi jellege az oldalszárny hozzáépítésével megszûnt. A falakat kettõs lizénák tagolják, ablakai felett felváltva íves, és megtört szemöldökpárkányok láthatók. Az épületen gazdagon tagolt ereszpárkány fut körül.

Evangélikus templom, Mûemlék jellegû

Táncsics út 6., - Hrsz.:596.

A település elsõ evangélikus lelkésze, Petyián Mihály 1783-tól tevékenykedett a községben, s az õ nevéhez fûzõdik a templom építése. A késõ barokk jellegû kegyhely 1799-ben készült el, majd az 1885-ös tûzvészben leégett, harangjai is elolvadtak. A templomot még abban az évben helyreállították. A ma is látható épület egyhajós, dél-kelet - észak-nyugat tájolású templom. Téglalap alaprajzú, homlokzati tornya a falsíkban áll. Szentélye a hajóval azonos szélességû, egyenes záródású. A templom és a zömök torony falait lizénák tagolják. Bejárata a torony alatt és a dél-keleti oldalon van, mindkettõ kõkeretes, egyenes záródású. A toronycsarnok csehboltozatú, 1902-ben itt helyezték el Veres Pálné réz emléktábláját. A teljes belsõ tér és a karzat is sík födémes.

Vissza...