Nógrád megye mûemlékei


TOLMÁCS

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Béke tér 11., - Hrsz.:75.

Tolmács községben 1274-ben már Johanita rendház mûködött. Templomát, mely a Kálvária dombon állt, még 1697-ben, 1711-ben és 1769-ben is említették a Canonica Visitatiók. A Johanita templomot annak veszélyessége miatt püspöki rendeletre 1787-ben bezárták, falai 1845-ben dõltek végleg össze. A mai templom helyén 1720 körül kastélyt építettek, ez a XIX. században Szentiványi Anzelm birtokában volt. Az egyház 1827-ben kérte, hogy a kastély ebédlõjét kápolnává alakítsák át, idõközben azonban az épület romossá vált, s a templomépítés 1851-ben a megvásárolt kastély falmaradványain indult meg. A mai templomot 1854. szeptember 24-én szentelték fel, s az 1885-ös tûzvész nem érintette. Az épület egyhajós, keletelt, barokk sisakos homlokzati toronnyal. Falait lizénák tagolják. A szentély egyenes záródású, déli oldalához sekrestye kapcsolódik, mely íves, megtört vonalú oromzattal épült. Az ablakok szegmentívesek, záróköves keret hangsúlyozza õket. Belsõ tere háromszakaszos, a kupolaboltozatot pilléreken nyugvó hevederek tartják. Nyugati oldalán karzat helyezkedik el.

Volt Szentiványi kastély, Mûemlék jellegû

Rákóczi út 12/II., - Hrsz.:349.

A barokk jellegû kastélyt a Szentiványi család építtette a XVIII. században. Az új tulajdonos Herzfeld Frigyes 1893-ban vásárolta meg, aki nagyobb külsõ és belsõ átalakításokat végeztetett rajta. Napjainkban a téglalap alaprajzú, földszintes épület igen elhanyagolt. Déli homlokzatán emeletes középrizalit helyezkedik el, elõtte kiemelt terasz található, amelyen egykor hat pilléren nyugvó, félköríves nyílású elõcsarnok állt. A középrizalit volutás oromfallal van lezárva, ebben ma három ablak található. Földszinti ablakai füles, zárköves vakolatkerettel díszítettek, a rizalit emeleti ablakai felett az egybefüggõ, íves, megtört vonalú szemöldökpárkány még a barokk épület díszítõelemeihez tartozik. A régebbi manzárdtetõ helyett ma kontyolt nyeregtetõ fedi. Az épület kétmenetes, belsõ tere többszörösen átalakított. Helyiségei részben boltozottak.

Vissza...