Nógrád megye mûemlékei


TERESKE

Római Katolikus templom, Mûemlék

Kossuth út, - Hrsz.:129.

Tereske bencés apátsága és román temploma a XI-XII. században épült. A falképsor utolsó négy képe a XIII. században, a felvonulás és ütközet a XIV. század végén készült. 1467-ben még lakták a kolostort, ezután elnéptelenedett. Mátyás 1490-ben Bajoni Istvánnak adományozta, aki átépíttette a templomot. Valószínûleg ekkor helyezték el a pasztofóriumot is. A XVI. század során belsõ bélésfalat emeltek, majd 1720 után barokk átépítés következett.

A mai templom keletelt, egyhajós, homlokzati tornyos. Falai nagyobbrészt kváderkövekbõl épültek, így a fõhomlokzat is, melyet késõbb barokk stílusúra alakítottak. Tornya egy szinttel emelkedik a tetõszék fölé. A déli oldalfalban kis román és nagyméretû csúcsíves ablakok láthatók, valamint egy késõ gótikus ajtókeret. Szentélye a hajóval azonos szélességû, az egyenesen záródó keleti falban a román szentély sarokkiképzése is megfigyelhetõ. A belsõ tér síkmennyezettel van fedve, a diadalív csúcsíves. A déli oldalon késõbbi bélésfal részlete áll. Dongaboltozatos altemploma van, melybõl földbe vájt alagút vezet a falon kívül, észak felé. A templomtól délre a középkori kolostor és torony alapfalai láthatók.

Volt Frideczky kúria, Mûemlék jellegû

Kossuth út 17., - Hrsz.:143/1.

A kúria a Frideczky családnak épült a XVIII. században, barokk stílusban. A földszintes, téglalap alaprajzú épület kerti homlokzatát, mely elõtt portikusz is áll, 1830-ban alakították át. A portikuszt szélein két-két téglából falazott oszlop támasztja, felette lesarkított, háromszögû oromzat áll. A fõbejárat is innen nyílik, az elõcsarnokhoz korábban kocsifelhajtó vezetett, ezt késõbb lépcsõkkel helyettesítették. A homlokzatokat fejezetes falpillérek, vízszintes szemöldökpárkányok díszítik. Kontyolt nyeregtetõ fedi, a bejárati traktus boltozott. A portikusz két oldalán kõkeretes pinceajtók helyezkednek el a magas lábazatban. A teljes épület alatt boltozott, téglapadozatú pince helyezkedik el. Parkja gondozatlan, az utca vonalán lándzsás vaskerítés húzódik.

Volt Huszár kastély, Mûemlék

Kossuth út 90., - Hrsz.:3/2.

A kastélyt a Huszár család építtette klasszicista stílusban, 1848-ban. A fõépület téglalap alaprajzú, földszintes. Utcai homlokzatán középrizalit, a kert felé négy oszlopos, kocsifelhajtós portikusz helyezkedik el, mindkettõ timpanonnal van lezárva. A homlokzatot egyszerû fejezettel formált falpillérek tagolják. Az épület középfolyosós, belsõ elõcsarnokos elrendezésû. A két oldalszárny különbözõ méretû, a baloldali a terep lejtése miatt dél felõl emeletes kialakítású. Homlokzatuk két-két féloszloppal díszített. A fõépülethez négy-négy oszloppal tartott, eredetileg nyitott nyaktaggal kapcsolódnak. Ezeket újabban elfalazták, kis toldalékok is épültek. Új, magas kazánkéményével a mûemlék összképét teljesen elrontották.

A Római katolikus templom és a volt Huszár kastély mûemléki környezete „MK''

Hrsz.:55.

A terület határa keleten a templomtelek vonala a plébánia telkéig, ahol nyugat felé fordul a Kossuth utcai telkek, majd a kúria parkjának végében. Nyugat és észak felõl körülöleli a kastélyparkot, majd a takarékszövetkezettõl északra elhaladva visszatér a Kossuth út északi beépítési vonalához.

A mûemléki környezet a Huszár kastély és park, az értékes Római katolikus templom és kolostorrom, a Frideczky kúria és majorság, valamint a köztük lévõ néhány fésûs beépítésû lakóház faluképet meghatározó együttesét van hivatva védeni. A kúria parkja elhanyagolt, kerítése romos, a majorsági épületeket részben lebontották, helyükre új, modern családi házak épültek.

Vissza...