Nógrád megye mûemlékei


SZILASPOGONY

Római Katolikus templom, Világörökség része

Rákóczi út, - Hrsz.:192.

A ceredi 1755-ös Canonica Visitatió a falu régebbi templomát igen romosnak írta le, míg a mai kegyhelyet a zabari, 1831. évi Canonica Visitatió szerint a régi anyagából 1806-1823 között építették, klasszicista stílusban. Egyhajós, nyugat-kelet tájolású templom. Falai egyszerûek, tagolatlanok, a nyílások vakolatkeretekkel vannak kiemelve. A csapott háromszögoromzat felett lemezborítású huszártorony áll. Rövid, szegmentíves záródású szentéllyel épült, a sekrestye a déli hajófalhoz csatlakozik. Hajóját széles dongaboltozat fedi, a diadalív szegmentíves. A karzat falát két pillér lent és fent három-három nyílásra osztja. Közülük fent a középsõ félköríves, a többi egyenes záródású. A fal a boltozatig nyúlik fel.

Vissza...