Nógrád megye mûemlékei


SZARVASGEDE

Volt Ligárd-Pethõ kúria, Mûemlék jellegû

Béke út 6., - Hrsz.:59.

A földszintes, T alakú épületet Szabados Ignác építette a XVIII. században, barokk stílusban. A keresztben álló fõépület homlokzatán középen, két pillérre támaszkodó, félköríves árkád készült. Mindhárom nyílás beüvegezett, a középsõ az épület fõbejárata. Az árkádokat és a mellette lévõ ablakokat vakolatba mélyített vonalak keretezik, a középsõ nyílás felett azonos technikával készült növénydíszek láthatók. A fõhomlokzaton erõsen kiülõ koronázópárkány halad végig. A fõépületben lévõ négy helyiség vakolt síkmennyezetû, a hátsó épületszárnyban gerendás födém van, illetve a konyhában megmaradt a kosáríves hevederek által tartott boltozat. A fõépület alatt dongaboltozatos, külsõ és belsõ lejáróval ellátott pince helyezkedik el.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

A templom középkori részei gótikus stílusban épültek. A barokk bõvítést a szentély elbontásával és a hajó keleti irányú bõvítésével végezték. 1722-ben fa haranglábat építettek, tornya 1779. elõtt épült. 1826-29 között átépítették. Barokk sekrestyeszekrénye a XVIII. század végérõl való. A megközelítõen keletelt templom egyhajós, falsíkban álló homlokzati toronnyal. Fõhomlokzata, oldalfalai egyszerûek, csak a tornyot díszíti néhány falpillér és faltükör. A barokk bejárat és az ablakok szegmentívesek. A déli oldalon csúcsíves ajtókeret, egy kisebb és két nagyobb ablak alsó ablakrézsûje mutatja az épület középkori eredetét. A falsarkak kváderkövekbõl vannak rakva és kváderkõ látható a két barokk ablak között is, mutatva a gótikus hajó méretét. A szentély félköríves záródású. A toronycsarnok fölött helyezkedik el a karzat, a hajó kétboltszakaszos, a szentélyt kupolaboltozat fedi. A templom körül kisebb rézsû, a déli oldalon eltömõdött árok vonala egy megközelítõen 30 méter átmérõjû egykori körfalra enged következtetni.

Nepomuki Szent János szobor, Mûemlék jellegû

Kossuth út 139.., - Hrsz.:271.

A Kossuth út kerítése mellett álló szobor a XVIII. században készült, barokk stílusban. Talpazata lent kiszélesedik, a szobor alatt fejezettel van kialakítva, anyaga igen mállott riolittufa. A szobor mészkõbõl készült, a karing csipkézete gondosan faragott. Magassága 130 centiméter. Feje letört.

Vissza...