Nógrád megye mûemlékei


SZALMATERCS

Volt Ruttkay kúria, Mûemlék jellegû

Arany János út 7., - Hrsz.:437/1.

A kúria eredetileg kisebb úrilaknak készült, Ruttkay Károly a XVIII. század elején építtette, barokk stílusban. A többször bõvített épület téglalap alaprajzú, földszintes. A fõhomlokzaton kosáríves, pilléreken nyugvó két nyitott, és négy mellvédes árkádból álló tornác helyezkedik el. A déli oldalon egy további nyílást befalaztak. A keleti két árkádnyílásnál, valamint a kerti homlokzat mindkét harmadában utólagos hozzáépítés nyomai láthatók a lepergõ vakolat alatt. Felsõ csonkakontyos nyeregtetõ fedi, alatta többszörösen tagolt ereszpárkány fut körül. Fordított T alakú, boltozott pincéje van, a szellõzõnyílások részben a szabadba, részben a nyugati helyiségek padlózata alá vezetnek. Kétmenetû épület, a helyiségekben néhány kõkeretes ajtó, kályhafülke látható. A dél-keleti szoba téglaburkolatú, a bejárat mögötti elõcsarnokban két nyitott kéményû, egyszerû kandalló helyezkedik el. Egyetlen felmenõ kéménye van, melyhez a padlástérben még négy ferdén elhúzott füstcsatorna csatlakozik.

Fafeszület, Mûemlék jellegû

Kossuth Lajos út, (a 22. számú közút mellett) - Hrsz.:286.

A község mûemlékileg védett feszülete 1906-ban készült. Ez 1978-ban megsérült, ezért a Karancssági Római Katolikus Egyházközség felkérésére Bali Ferenc újat készített 1979-ben. A korpuszt a mai feszületre helyezték át, a régi fakeresztet pedig elégették. A ma álló feszület nem védett. A régebbi, 1906-ban, népi jellegben készített fa feszület a közút északi oldalán, kis magaslaton, Szalmatercs község területén állt. A magas kereszt szárát kidomborodó peremekkel elválasztott, négyzetes mezõkben, vésett passiójelvények díszítették. A kereszt szárai háromkaréjos faragásban végzõdtek, a korpusz öntöttvasból készült. A mai feszület a régi helyén áll, díszítései egyszerûek.

Vissza...