Nógrád megye mûemlékei


PATAK

Kõhíd, Mûemlék jellegû

Rákóczi út, - Derék patak, - Hrsz.:191.

A községben a középkorban fontos utak keresztezték egymást, s a kõhíd helyén elõzõleg erõs, gerendákból ácsolt híd állt. A mai kõhíd 1800 körül épült, mellvédjét késõbb emelték. A Rákóczi úton, a Derék patak fölött áll. Háromnyílású, 3,45-3,5-2,6 méter fesztávú boltozatokkal. Teljes hossza 22 méter, pályaszélessége 5 méter. A mederpillérek a dél-keleti oldalon jégtörõkkel készültek. Mellvédje kõbõl falazott és kõlappal fedett. A híd anyaga romhányi homokkõ.

Nepomuki Szent János kápolna, Mûemlék jellegû

A pataki plébánia Canonica Visitatiója szerint a kápolna a község egy részét elpusztító tûzeset után 1860-ban épült, barokk stílusban. A kisméretû kápolna - szélessége 3,5, hossza 4,25 méter - a derék patak hídja mellett áll. Fõhomlokzatán fakeretes, szegmentíves ajtó, felette lekerekített szélû ablak látható. A homlokzatot a körbefutó, kihajló párkány fölötti barokk oromzat zárja le. Az oldalfalak díszítés és ablak nélküliek, a szentély szegmentíves záródású. A belsõ teret kolostorboltozat fedi, egyszerû fa oltárán Nepomuki Szent János szobor áll.

Vissza...