Nógrád megye mûemlékei


PALOTÁS

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Szabadság út, - Hrsz.:408.

A Canonica Visitatió adatai szerint 1711-ben már állt a faluban egy kéttornyú templom, melyet a XVII. században építettek. A mai kegyhelyet 1743-ban Esterházy Ferenc, a község földesura építtette. 1798-1800 között átalakították. A barokk jellegû templom egyhajós, nyugat-kelet tájolású. Enyhén elõreugró homlokzati tornyát és a fõhomlokzatot párkányok, faltükrök tagolják, háromszögû oromfalait párkány zárja le. A hajó és a szentély azonos szélességû, az apszis egyenesen záródik. Mindkét oldalon sekrestye kapcsolódik hozzá. A három boltszakaszos hajót és a szentélyt süvegboltozat fedi. A karzat a toronycsarnok fölött helyezkedik el, mellvédje középen kihajló, a falakhoz ívesen csatlakozik. A szentély teljes nyugati falát újkori falfestmény borítja.

Vissza...