Nógrád megye mûemlékei


NÓGRÁDSÁP

Alsósápi harangtorony, Mûemlék jellegû

Lenin út, - Hrsz.:413/3.

A szokatlanul karcsú toronysisakos emeletes, négyszög alaprajzú, torony 1837-ben épült klasszicista stílusban. Nyeregtetõs bejárati rész csatlakozik hozzá, melynek homlokán napóra látható. A bejárati rész jobb oldalfalában csigalépcsõ nyomai, a lépcsõfokok befogásának helyei figyelhetõk meg. Falait lizénák közötti faltükrök, párkányok tagolják.

Alsósápi Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Külterület, - Hrsz.:0119/a.

A templom mellett elhelyezkedõ Sáp község elsõ említése 1219-bõl való. Templomáról nincsenek adatok, de a régészeti és építészeti megfigyelések alapján építése a XIV. század végére tehetõ. Falképei több mestertõl származnak, a XV. században és a XVI. század elején készültek. Körfala XV. századi, 1711-ben már romos volt, de 1746-ban helyreállították. A községben 1787-tõl önálló káplánság, 1806-tól plébánia volt. A gótikus templom egyhajós, keletelt, középkori formáit teljesen megõrizte. A nyugati fõhomlokzaton eredeti elemeibõl helyreállított kapu, felette egykor fa elõtetõt tartó konzolok, középen kváderes falsáv láthatók. A falsáv folytatásaként az oromfalak közötti konzolra épített torony emelkedik. Kõ falazata, ablakai egyidõsek a templommal. Barokk hagymasisak fedi. Az oldalfalak mentén lépcsõs támpillérek, köztük csúcsíves, részben mérmûves ablakok helyezkednek el. A szentély nyolcszöges záródású, sekrestyéje az északi oldalhoz kapcsolódik. A hajót kétszakaszos, kõbordás keresztboltozat, míg a szentélyt csillagboltozat fedi. Diadalíve csúcsíves. Falait a középkorban két sorban falképek borították, ezek a helyreállítás során részben elõkerültek néhány püspöki felszentelési kereszttel együtt. Legépebbek a szentély falképei. A szentélyben gótikus fülke és szentségtartó, késõ gótikus sekrestyeajtó látható. Az oltármenza kõlapja és a keresztelõkút töredéke a feltáráskor került elõ. A templomot körfal övezi, 14 zománcképes stációval. Az eredeti gótikus kaput helyreállították, a körfal másik kapuja barokk stílusú.

Vissza...