Nógrád megye mûemlékei


NAGYOROSZI

Szentháromság szobor, Mûemlék jellegû

Szabadság tér, - Hrsz.:329.

Az 1844-ben készült, klasszicista jellegû szoborcsoport az egykori fazsindelyes, fallal körülvett, 1764-ben leégett régi templom helyén áll. A mûemlék a Szabadság tér füves területén, a mai templommal szemben áll. Szélesebb alapon álló zömök lábazatán bemélyített mezõben vésett felirat olvasható. A lábazatot kiugró, rozettás díszû párkány zárja le. Ezen áll a keskenyedõ pillér, palmettás fejezetén van elhelyezve a Szentháromság szoborcsoportja. A pillér anyag kötött, szemcsés homokkõ, fakerítés veszi körül.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Szabadság tér 13., - Hrsz.:66.

A község régi, középkori eredetû, fallal körülvett temploma a mai Szentháromság szobor helyén állt. Ez a kegyhely 1764-ben leégett, a mai templomot 1765-68 között építették. A barokk jellegû egyhajós, észak-dél tájolású templom középtornyos, tornya kissé elõreugrik. A fõhomlokzatot falpillérek, erõteljes, középen háromszöges koronázópárkány és szoborfülkék díszítik, a torony felsõ szakaszát öv- és órapárkány tagolja, karcsú, megtört alakú sisak fedi. A hajófalakat zömök támpillérek támasztják, a szentély sarkai lekerekítettek. Mindkét oldalon sekrestyék kapcsolódnak az épülethez. Az ablakok félkörívesek, a torony alatti fõbejárat vörösmészkõ kerettel készült. Hajója háromszakaszos, csehsüveg boltozatú. Karzata lent és fent kosárívvel kapcsolódik a hajóhoz. A szentély belül egyenes záródású, a nyugati oldalépület a Berchtold család kriptája. A kórus alatt Pászt János esperes 1785-ös sírlapja látható. Berendezésébõl legjelentõsebb a klasszicista fekete márvány fõoltár.

Vissza...