Nógrád megye mûemlékei


NAGYLÓC

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Rákóczi út 227., - Hrsz.:530.

A község eredeti, egyhajós temploma a XV. században épült gótikus stílusban. Boltozata a középkor során tönkrement, 1731-ben már síkmennyezettel említették. 1755 elõtt a szentélyt ismét boltozták. Nagyarányú bõvítést végeztek 1888-ban: ekkor készültek a neogótikus oldalhajók, a bejáratok kõbélései és a torony negyedik emelete. Orgonája is ebbõl az idõbõl való. A templom háromhajós, megközelítõen keletelt, elõreugró középtoronnyal. A torony keskeny, lõrésszerû ablaka, a hármas tagozatú támpillérek, a lépcsõtorony-toldat emeleti, valamint a fõhajó részben kibontott ablakai és a szentélyfal a támpillérekkel, középkori, gótikus formákat mutat. A tornyot megtört vonalú gúlasisak fedi. A falak tagolatlanok, a középkori kváderes sarokrészek nincsenek vakolva. Belsejében a toronycsarnok keresztboltozata és a hajóba nyíló ajtó kõkerete gótikus. A hajó oldalfalainak áttörésével az oldalhajók neogót árkádokkal kapcsolódnak az épülethez. A belsõ tér síkmennyezetû, a karzatot tartó újabb keresztboltozat két pilléren nyugszik.

Vissza...