Nógrád megye mûemlékei


NÁDÚJFALU

Fa harangtorony, Mûemlék jellegû

Lenin út, - Hrsz.:2617.

A népi jellegû, templom mellett álló, egyemeletes fatornyot 1776 elõtt építették. A haranglábat tartó kilenc oszlopa 3 X 3 méter alapterületû gerendarácson áll. A szoknyát tíz oszlop tartja, tornáca az ereszvonalig zárt, deszkafallal van burkolva. Anyaga tölgyfa, a tetõrészek palából készültek, magassága 8 méter. Az andráskeresztes merevítõk néhol hiányoznak, feljáratát az idõk során átalakították. Királygerendája a harangház koszorúfalához nyúlik fel.

Római Katolikus templom, Mûemlék

Lenin út 50., - Hrsz.:2617.

A templom a XVIII. század elsõ felében épült barokk stílusban. Dombteraszon áll, megközelítõen nyugat-kelet tájolású, egyhajós. Félköríves, kõkerettel készült bejárata a tagolatlan fõhomlokzaton nyílik, felette kis, kerek ablak látható. A fõfalat cseréppel fedett koronázópárkány zárja le, e felett enyhén ívelt háromszögû oromzat és karcsú huszártorony helyezkedik el. Az oromfalat több, a hajófalakat három eltérõ falmezõ tagolja. Szentélye a hajótól keskenyebb, a nyolcszög három oldalával zárul, északi falához sekrestye kapcsolódik. A templom legnagyobb értékét, az 1746-ból származó, a hajót fedõ kazettás, festett famennyezet képezi. Ez eredetileg 10 sorban elhelyezett 83 táblából állt, de a század elején a kórus feletti két sort egyszerû, mázolt deszkatáblákra cserélték ki. Díszítményei egyházi jellegûek, egy-egy táblán emberarcú hold és szokatlan alakú koronával festett magyar címer látható, a táblák legnagyobb részén azonban növényi motívumokat alkalmaztak. Színei között túlnyomórészt kék szerepel, de elõfordul még a fehér alapokon vörös, fekete és zöld is. A színek megfakultak, a mennyezet restaurálva még nem volt. Minden festett tábla - összesen 69 - külön keretben van, a kazettákat faragott lécek szegélyezik, a csomópontoknál négylevelû mintákkal. A mennyezet szélén, a falra támaszkodva faragott szegélyléc fut körül. A hajó keleti végében két vasoszlopra támaszkodó, gerendaszerkezetû karzat van. Mellvédjét hét fatábla díszíti, a félköríves, festett mezõkben a mennyezet motívumaihoz hasonló elemeket láthatunk. A diadalív félkörös, a szentélyt boltozat fedi.

Vissza...