Nógrád megye mûemlékei


MÁTRAMINDSZENT

Római Katolikus templom és harangtorony, Mûemlék jellegû

Hrsz.:487.

Mátramindszent r.k. templomja középkori építmény felhasználásával készült, az 1811-es Canonica Visitatió szerint 1750-ben kezdték építeni, és 1760-ban szentelték fel. A kõkeret 1789-es évszáma átépítést jelöl. Huszártornya 1811-ben már létezett, ugyanekkor azonban még csak fa harangláb állt mellette. A barokk jellegû templom egyhajós, dél-észak tájolású. Egyszerû fõhomlokzatán füles kõkeretben kétszárnyú ajtó, felette füles keretû, majd e felett szegmentíves ablak. Oromzata levágott, részben tégla, részben faanyagú huszártorony áll a tetõ felett. Oldalfalait ereszpárkány zárja le, a hajótól keskenyebb szentély nyolcszöges záródású. A belsõ tér kétszakaszos, csehsüvegboltozat fedi, a szentély belülrõl félkörös. A karzatot faragott faoszlopok tartják. Berendezésébõl jelentõs a fõoltár és a rajta három sorban álló XVIII. századi szobrok. A sekrestye kilincse Fazola egri mûhelyében készült. A négyzetes harangtorony a templom fõhomlokzata elõtt áll, egyemeletes, gerendatokos faajtaja, emeletén négy félköríves ablaknyílása van, sátortetõ fedi.

Vissza...