Nógrád megye mûemlékei


LUDÁNYHALÁSZI

Lakóház, Mûemlék jellegû

Rákóczi Ferenc út 26., - Hrsz.:143/1.

A népi jellegû utcavonaltól kis elõkerttel elválasztott épület, arra merõlegesen helyezkedik el. Háromosztású, szoba - konyha - kamra elrendezéssel. Csonkakontyos, zsuptetõ fedi. Az oromzat síkja az utcai fal mögött áll. Udvari fala elõtt tapasztott, oszlop nélküli tornác helyezkedik el. Ablakai kisméretûek, fehérre meszelt. Kéménye íves esõvédõvel van lezárva.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Rákóczi Ferenc út 5., - Hrsz.:842.

A község középkori templomát az 1688-as egyházlátogatáskor romként írták le, a mai a régi helyén, 1760-61-ben épült, barokk stílusban. 1789-ben három harangját említik, melyek valószínûleg elpusztultak, hiszen 1842-ben egyszerre három új harangot szenteltek. A mellékhajókkal bõvített, középtornyos, keletelt templomot a XIX. század végén, és 1927-ben is átalakították. Elõreugró tornya a keleti oldalon helyezkedik el. Az eredeti szélességû, barokk hajóból csak a nyugati rész maradt meg, a templomtest közepén két boltszakaszt késõbb kibontottak és itt a hajót észak-dél irányban mellékhajó jelleggel bõvítették. Falait lizénák tagolják, a félköríves ablakok vakolatkeretbe vannak foglalva. A nyugati hajórész mindkét oldalán egyeneszáródású, barokk kõkeretes ajtó látható. Szentélye korábban a toronycsarnokban volt, késõbb a hajó keleti végébe helyezték, ahová a sekrestyének kialakított torony aljából lehet bejutni. A sekrestye keresztboltozatos, a templom belsõ terét síkmennyezet fedi. A nyugati oldalon lévõ karzatot íves hevederekkel kötött pillérek tartják.

Római Katolikus plébánia és különálló pince, Mûemlék jellegû

Rákóczi út 92., - Hrsz.:200.

A földszintes, U alakú plébánia a XVIII. században épült, barokk stílusban. Utcai homlokzata középrizalitos, a fhomlokzatot lizénák tagolják. Falsarkai lekerekítettek, az épületen koronázópárkány fut végig, a rizalitot egyszerû, háromszöges oromzat zárja le. Négyzetes ablakai vakolt keretekbe vannak foglalva. Az udvari szárnyak belsõ homlokzatán oszlopos tornác helyezkedik el, az épület bejáratai is innen nyílnak. A régebbi, utcával párhuzamos épületrész helyiségeiben megmaradtak az eredeti boltozatok. Az udvaron lévõ, különálló pincéjéhez néhány lépcsõ vezet le. A pince téglafalazatú, boltozatát középen erõteljes pillér tartja.

Vissza...