Nógrád megye mûemlékei


LITKE

Magtár, Mûemlék jellegû

Április 4. út 4., - Hrsz.:733.

A téglalap alaprajzú, egyemeletes épület a XVIII. században épült, a tõle dél-nyugatra lévõ 1945-ben lebontott Koháry kúria gazdasági épületeként. Déli oldalán nyíló bejárata kosáríves, kisméretû, fekvõ téglalap alakú ablakai kõkerettel, vasráccsal vannak kiképezve. A lábazat fölött, a szintek választóvonalában, a párkány magasságában és a sarkokon falait fehér festett sávok díszítik. Kontyolt nyeregtetõvel van fedve.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Dózsa György út, - Hrsz.:776.

Litke templomáról már a középkorban említést tesznek, bár az épület az 1688. évi egyházlátogatáskor romokban hevert. Az 1713-as Canonica Visitatió festett, kazettás famennyezetét említette, 1755-ben azonban már ismét romosnak írták le. A kegyurúri, barokk jellegû templom 1776-ban épült, 1879-ben helyreállították. Egyhajós, dél-kelet - észak-nyugat tájolású, középtornyos. Fõhomlokzatát lizénák medalionok, szoborfülke, egyszerû, ívelt oromfalak, a tornyot öv- és órapárkány díszíti. A hajó oldalfalában lizénák között öt barokk keretû ablak helyezkedik el, fõ- és észak-keleti oldalbejárata egyeneszáródású kõkerettel készült. Szentélye nyolcszöges, falához sekrestye kapcsolódik. Szentélye két-, hajója négyszakaszos, az ötödik szakaszt a karzat tölti ki. Ez két erõteljes pilléren nyugszik, lent és fent háromnyílású árkáddal, a födémig felnyúló fallal épült. A belsõ teret csehboltozat fedi, berendezésébõl a jóarányú, rokokó fõoltár, a mellék- és szószékoltár jelentõs.

Római Katolikus plébánia, Mûemlék jellegû

Dózsa György út 46., - Hrsz.:261.

Az utcavonalon álló, földszintes, egyszerû épület a XVIII. században épült, barokk stílusban. Fõhomlokzatának öt ablaka enyhén kiugró, alul karéjos, fent csúcsban záródó vakolatkeretbe van foglalva. Az ablakokon elhelyezett apácarácsok közül csak egy eredeti. Bejárat az udvarról nyílik, manzárdtetõvel fedett. Déli fala mellett, három zömök pillér között gyalogos ajtó és kétszárnyú kapu helyezkedik el.

Volt Koháry-féle menház,Mûemlék jellegû

Dózsa György út 50., - Hrsz.:775.

A barokk jellegû épületet a Koháry család építtette 1725-ben, szegénymenház céljára. Földszintes, L alakú, a község központjában, két utcával határolt telekrészen áll. Udvari homlokzatát erõsen átalakították, innen nyílnak az üzletek. Mindkét szárny udvari részén vaskos pilléreken nyugvó, félköríves árkádok voltak. A nyílásokat 1985-ben befalazták. Nyeregtetõ fedi, melynek gerincvonala a déli szárny közepén alacsonyabb szintre vált. Udvarát fal veszi körül. Helyiségeit átalakították, régi boltozata csak az élelmiszerboltnál maradt meg.

Vissza...