Nógrád megye mûemlékei


KESZEG

Magtár, Mûemlék jellegû

Alkotmány út 2., - Hrsz.:116.

A téglalap alaprajzú egyemeletes épületet a XVIII. században építették, s a Huszár család majorsági épületeihez tartozott. Bejárat a keleti oldalon nyílik, földszintjén és emeletén téglalap alakú, kõkeretes ablakai vannak. Falazat kõbõl készült, nyeregtetõs.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Dózsa György út 3., - Hrsz.:81/2

Az egyhajós, elõreugró középtornyos keletelt templom 1706-ban készült barokk stílusban, majd 1747-ben és 1764-ben megnagyobbították. Fõhomlokzatát párkányok, egyensvonalú oromfalak díszítik, félköríves kerettel épült bejárata a gúlasisakos torony alatt nyílik. A hajó oldalfalait lizéniák tagolják, a keskenyebb szentély a nyolcszög három oldalával záródik. Északi oldalához csatlakozik a sekrestye, és ugyanitt épült a Huszár család kriptája is. A templom belsõ tere dongaboltozatos, a hajónál három, a szentélynél öt fiókboltozattal. Berendezésébõl említést érdemel a barokk szószék, a fõ- és mellékoltárok, és az ezeken elhelyezett XVIII. század végi kisméretû szobrok.

Volt Huszár-Purgly kastély, Mûemlék

Dózsa György út 5., - Hrsz.:80.

A földszintes, T alakú, manzárdtetõs középrizalittal készült barokk stílusú kastélyt 1749-ben építették. Fõhomlokzata az utcavonallal párhuzamos, koronázópárkánnyal, arról lenyúló gyámokkal, a gyámok között levélfüzérekkel díszítve. A rizalit ablakai íves, a többi négyszöges záródású. A tetõzeten álló egykori copf vázák ma már hiányoznak. Kétoldalt copf kõvázás kapuoszlopok és kovácsoltvas kapuszárnyak helyezkednek el. A régebbi épület helyiségei részben boltozottak, az udvari rész folyosóján kemence látható. A kastélyban a Huszár család vendégeként többször megfordult Madách Imre és Deák Ferenc is.

Volt Huszár kastély mûemléki környezete

A mûemléki környezethez tartozó területek helyrajzi számai:

Hrsz.:80. - a kastély és melléképületei,

Hrsz.:81/1. - kastély elõtti park,

Hrsz.:81/2. - Római katolikus templom

A terület központi épülete az 1749-ben épített és az 1870-es években bõvített, T alakú, volt Huszár kastély. Az udvari homlokzat mellett mindkét oldalon copf kapuoszlopok és téglakerítés helyezkedik el. Két melléképülete az udvari szárnnyal párhuzamosan, a telek szélén épült. A keleti épületben irodák, szolgálati lakások és magtár található, míg a kisebb, nyugati építményben óvoda. Ma már erõsen elpusztult parkjában egykor hatalmas fák, gondozott utak és virágház volt. A mûemléki környezethez tartozik az 1706-ban épült barokk, római katolikus templom. Kertjében a Huszár család néhány sírköve, elõtte egy valószínûleg 1808-ból származó kõfeszület található. A védett környezet határán, de azon kívül áll a 116-os helyrajzi számú mûemlék magtár. Mint a kastély egykori gazdasági épülete, ez is a mûemlék együttes részének tekinthetõ.

Vissza...