Nógrád megye mûemlékei


KÉTBODONY

Magtár, Mûemlék jellegû

Rákóczi út 2., - Hrsz.:311/11.

Az építmény a Lókos patak völgye felett emelkedõ, 170 méter magasságú dombon áll, s egy középkori templom maradványainak felhasználásával 1893-ban épült. Sûrû növényzete között néhol még felismerhetõ a középkori körfal, mely a domb peremét 27-34 méter átmérõjû nyújtott köralakban övezte. A körfalon belül álló régi, keltelt templom falmaradványai a magtárfal alatt láthatók, további részeit csak földhányások mutatják. Az egykori templom megközelítõen 10 X 20 méter alapterületû volt. Szentélyére épült a magtár, melynek mérete 4,9 X 9,2 méter. Északi falsíkja alól kiugorva, mintegy 6 méter hosszban maradt meg az 1,1 méter vastagságú, középkori fal. A magtárépület egyemeletes, vegyes falazatú. Bejárata a nyugati oldalon nyílik, az ajtószárnyak vaslemezzel vannak borítva. Födéme gerendás. A domb lábánál lévõ lakóház falában és az udvaron elszórtan kváderkövek, oszlopdarabok, faragott kövek láthatók.

Vissza...