Nógrád megye mûemlékei


KARANCSSÁG

Volt Kubinyi-Prónay kastély, Mûemlék jellegû

Alkotmány út 10., - Hrsz.:434.

A késõ barokk stílusú kastélyt Kubinyi Gáspár építette 1794-ben, majd késõbb a Prónay család tulajdonába került. Földszintes, U alakú, az udvar felé elõrenyúló szárnyakkal, a kerti homlokzat enyhén kiugró középrizalittal. Az oldalszárnyak között kosáríves árkádsor húzódik. Az épület kétemeletes, helyiségei teknõ boltozatosak. Az árkádsor nyugat felé folyosóba torkollik, melynek vastag falába rejtett padlás és pincelépcsõt építettek. Az oldalszárnyak alatt különálló pincék vannak.

Nepomuki Szent János kápolna, Mûemlék jellegû

Mikszáth út 24., - Hrsz.:357.

A barokk stílusú, egyhajós, torony nélküli építmény 1768-ban épült. Fõhomlokzatának középrészét ívesen elõreugró rizalit, falpillérek, koronázópárkány, ívelt, törtvonalú oromzat és szoborfülkében elhelyezett Nepomuki Szent János szobor díszíti. A barokk kõkeretes fõbejárat felett a szentrõl megemlékezõ kronogramma olvasható. A kápolna észak-nyugat - dél-kelet tájolású, kissé keskenyebb szentélye szegmentívesen záródik.

Fa sírkeresztek és a Kubinyi család sírkövei, Mûemlék jellegû

Temetõ, - Hrsz.:2.

A népi jellegû fa sírkeresztek a XIX. század második felébõl valók, míg a Kubinyi család sírkövei 1819-ben és 1864-ben készültek. Az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség adattára szerint a temetõben 30-40 darab különbözõ faragású fa sírkereszt védett. A helyszínelés során 14-et találtak meg, további kettõt a templomban helyeztek el. Legnagyobb részük 5-9,5 centiméter vastagságú, 80-110 centiméter magasságú falap, melynek felsõ részén karéjos, vagy szív alakú részbõl indul ki a kereszt. A keresztvégek virágmotívummal vagy karéjosan vannak kialakítva, a templomban lévõ sírkeresztre kétoldalt térdepelõ angyalokat faragtak. A templomtól keletre található a kõfallal és vaskerítéssel körülvett sírkert. Az öt sírkõ közül a jobboldali kettõ, Kubinyi Gáspár és felesége síremléke védett. Anyaguk vörös mészkõ, feliratuk még olvasható.

Vissza...