Nógrád megye mûemlékei


EGYHÁZASGERGE

Római Katolikus templom, Mûemlék

Lenin út 90., - Hrsz.:564.

Az egyházi iratok 1332-ben plébániával rendelkezõ helységként említik Egyházasgergét. A templom hajóját a XIV., szentélyét a XV. században építették késõ gótikus stílusban. A XVIII. században szentélyében reneszánsz pasztofóriummal részben átalakították. A község a az 1560-as években elpusztult. A templom újbóli említése 1688-ból való, s a kegyhely 1713-ban új boltozatot kapott, 1731-ben pedig a hajót már új famennyezet fedte. A község feletti, meredek letörésû dombszélen álló egyhajós, keletelt templom homlokzata felett kis fa huszártorony látható. A templomtorony a korábbi építmény, nyugati homlokzata egyszerû, oldalfalai is tagolatlanok. Déli falában két román-gótikus ablak látható. A szentélyrészt gótikus stílusban építették a hajóhoz, ennek északi falához csatlakozik a késõbbi sekrestye. Falsíkját kilenc támpillér tagolja, ezek közül három helyreállított. A déli fal pillérei között nagyméretû, gótikus ablakok helyezkednek el. A szentély lábazatát lezáró faragott kõlapok eredetiek, ugyanúgy, mint a két különbözõ korú építményrész falkoronáján körbefutó faragott, egyszerû kõpárkány is. A templombelsõt többszörösen átépítették, diadalíve félköríves, a belsõ teret borító csehsüvegboltozat barokk falpilléreken nyugszik. A nyolcszög három oldalával záródó szentély északi falában reneszánsz pasztofórium és sekrestyeajtó látható. Keresztelõkútja gótikus. A középkori oltár menzája két darabban a fõbejárati és a sekrestyeajtó elõtt van elhelyezve. A templombelsõ még nincs feltárva, de már ismert, hogy a középkori kõlapos padló a mai járószint alatt 45 centiméterrel még megtalálható. A templomot a középkorban kõfal vette körül.

Vissza...