Nógrád megye mûemlékei


SZÉCSÉNYFELFALU

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

A falu temploma eredetileg kora gótikus stílusban épült, a karzat alatti ajtó és az ülõfülke 1500 körül készült. 1745-ben barokk stílusban átépítették, festett, kazettás famennyezete is ekkor készült. Tornyát 1818-ban építették. A festett mennyezetet az 1930-as években elbontották, a deszkák egy részét festett oldalukkal felfelé stukatúr anyagnak használva visszaszegezték.

A templom egyhajós, megközelítõen keletelt. Párkányokkal, lizénákkal tagolt, barokk sisakkal fedett tornya a homlokzat elé ugrik. Fõbejárat is itt nyílik, szegmentíves kõkerettel van ellátva. A hajótól keskenyebb, támpillérek nélküli szentély nyolcszöges záródású. Északi oldalán áll a sekrestye, a torony északi falához a karzatfeljáró lépcsõtornya épült. Az épületsarkok kváderkövekbõl készültek, a toronycsarnokból félköríves, faragott kõ pilléreken nyugvó ajtó vezet a karzat alá. Hajója síkmennyezetes, a karzatot két pillér tartja. Belsõ fülke jelzi az egykori déli bejárat helyét. A kétboltszakaszos szentély félkörívû diadalívvel kapcsolódik. Déli falában félköríves, kõbélésû ülõfülke látható. Berendezésébõl az oldalajtókkal épített oltár és a barokk szószék jelentõsebb.

Vissza...