Nógrád megye mûemlékei


ETES

Lakóház, Mûemlék jellegû

Rákóczi út 56., - Hrsz.:231/B

A kis elõkertben álló, fésûs beépítésû, három osztású lakóház építésének éve ismeretlen. Az 1867-ben készült birtokvázlaton azonban már szerepel, mint vályog anyagú, szoba - konyha - kamra alaprajzú épület. Kõlábazatos, az udvar felé oszlopnélküli tornác jellegû elõreugró eresszel. Nyeregtetõs, deszkaoromzatos, az oromfal a házfalra támaszkodik. Oromdeszkáin a közép felé nagyobbodó csepp alakú faragványok, felettük két kis félkörrel záródó nyílás, valamint talpaskereszt látható. A cserépfedésû ház utcai és oldalfalain lévõ ablakok szépen díszített faszemöldökkel vannak ellátva.

Fafeszület, Mûemlék jellegû

Külterület, - Hrsz.:0124/a.

A község északi szélén, a Karancsaljára vezetõ közút mellett, annak észak-nyugati oldalán áll a kis léckerítéssel körülvett feszület. Fából készült, magassága 3,75 méter, tövénél mért keresztmetszete 22 X 18 centiméter. öntöttvas korpusza egy kissé ferde helyzetben van a keresztre erõsítve. A keresztszárak végei kiszélesedõ köríves képzésûek, mindegyik körmezõben nyolcágú csillag, a fej felett dicsfény felerõsítésére szolgáló vésések láthatók. Törzsét négyzetes mezõkben elhelyezett faragások díszítik: Úrmutató, Nap, Hold, csillagok, passiójelvények, növényi motívumok.

Vissza...