Nógrád megye mûemlékei


ERDÔTARCSA

Volt Kubinyi kúria, Mûemlék jellegû

Dózsa György út 7., - Hrsz.:196.

A földszintes, L alakú, 1820 körül klasszicista stílusban épült kúria dél-nyugati, kerti homlokzata közepén elõreugró portikusz helyezkedik el, mindhárom oldalán 4-4 egyszerû fejezetes oszloppal. Az oszlopközöket késõbb beüvegezték. A timpanon közepén oldalt lesarkított háromszöges mezõben a Kubinyi és Andreánszky családok címere látható. Az oszlopcsarnokhoz teljes szélességben lépcsõ vezet. Udvari szárnyát valószínûleg késõbb építették.

Volt Végh kúria, Mûemlék jellegû

Falujárók útja 1., - Hrsz.:1/1.

A földszintes, téglalap alakú kúria 1820 körül épült klasszicista stílusban. Udvari homlokzatán két pillérrel elõcsarnokot alakítottak ki, melyhez kétoldali, lépcsõs, mellvédes terasz csatlakozik. A terasz felett álló, négyoszlopos portikuszt az elmúlt évtizedben lebontották. Falsíkjait pilaszterek tagolják. Kétmenetes épület, kerti oldalán három nagyobb, udvari részén több, kisebb helységgel. A teljes épület alatt kosáríves hevederrel, süvegboltozattal épített pince található, melynek bejárata a terasz alól nyílik. A pincébõl belsõ lépcsõ vezet az épületbe.

Volt Szentmiklóssy-Kubinyi kastélyMûemlék

Petõfi út 1., - Hrsz.:76.

A kastélyt 1770 körül építtette Szentmiklóssy Antal, barokk stílusban, majd az emeletes, téglalap alakú épület a Kubinyi család birtokába került. A kastély udvari és kerti homlokzatán timpanonnal lezárt, Szentmiklóssy és Uza címerrel díszített középrizalit látható. Fõbejárata félköríves kõkerettel készült, emeleti ablakai felett íves szemöldökpárkányok vannak elhelyezve. Kerti homlokzata elõtt a kastélyon is túlnyúló támfal épült, innen hídra helyezett lépcsõs teraszon lehet az emeletre jutni. A támfalak végét egy-egy emeletes pavilon zárja le. Földszinti helyiségei fiókos süveg-, emeleti szobái tükör-, illetve dongaboltozatosak. Lépcsõcsarnokában bábos korlátú barokk lépcsõ található.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Iskola út (külterület), - Hrsz.:024.

A község eredeti temploma a XIII. században épült, s az 1702-es Canonica Visitatió szerint kör alakú volt, melyhez négy kápolnácskát építettek. 1715-ben festett, kazettás mennyezetét említették. Körfala - mely a feltételezés szerint árokkal körülvett erdõjellegû volt - 1742-ben ment tönkre. A mai templomot 1746-ban építették, javarészt Szentmiklóssy Antal adományából. A templom egyhajós, megközelítõen keletelt, elõreugró középtoronnyal. Sima, tagolatlan fõhomlokzatú tornyán az oromzat magasságában keskeny övpárkány, a megtört vonalú sisak alatt egyszerû koronázópárkány látható. Fõbejárata félköríves, s tagolatlan oldalfalait is két-két félköríves ablak töri át. Szentélye egyeneszáródású. a templomot az északi oldalon szélesebb földárok, a déli oldalon két keskenyebb árok közötti földsánc veszi körül. A szentély keresztboltozású, diadalíve félkörös, melynek hajó felõli oldalán a Szentmiklóssy és Meskó családok címere látható. Hajója síkmennyezetes, festett, faragott oltára barokk stílusú, kerámia stációi és színesüveg ablakképei modernek.

Vissza...