Nógrád megye mûemlékei


ECSEG

Római Katolikus templom, Mûemlék

Szabadság tér 1., - Hrsz.:1.

A középkori község temploma a torony megmaradt részletei alapján a XV. században épült. Az 1697-es Canonica Visitatió szerint a templom jó állapotban állt, noha a település a XVI. században elpusztult. Nagyobb harangjai 1727-ben haranglábon voltak elhelyezve, csak egy kisebb lógott a templom tetõzetén lévõ tornyocskában. A mai barokk templom építése 1780-ban kezdõdött, míg felszentelése a Historia Domus szerint 1792-ben történt. A toronycsarnok belsõ kapujába vésett 1834-es évszám újabb építkezést tételez fel. A mai toronysisakot 1880-ban készítették. A templom régi harangja Patay Pál szerint legkorábban a XV. század második felében készülhetett, 1908-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba került. A magasépítésû, egyhajós, elõreugró középtornyos, keletelt templom tornya gótikus, XV. századi, 1780 és 1792 között épült hajója és szentélye barokk stílusú. A templom középkori eredetét vakolatlan, terméskõ falazata is jól szemlélteti. A torony, a hajó és a szentély tengelyei enyhe töréssel kapcsolódnak. Szentélye keskenyebb, szegmentíves záródású, két oldalán sekrestyével. Hajója kétboltszakaszos, fõoltára és a mellékoltárok a XVIII. században készültek, barokk stílusúak, szószéke klasszicizáló.

Vissza...