Nógrád megye mûemlékei


DOROGHÁZA

Római Katolikus templom és harangtorony, Mûemlék jellegû

Temetõ, - Hrsz.:1.

A település plébániája az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben már szerepel. A középkori templom létére utal a XV. századi szenteltvíztartó, míg a Canonica Visitatió szerint a mai barokk stílusú templom 1758-ban épült. Tornya ekkor nem volt, harangjai még 1811-ben is haranglábon voltak elhelyezve. A mai harangtornyokat a XIX. században, 1811 után építették. A templom kis tornya az 1938. évi nagyobb felújítás során készült. A mai templom dombon álló, egyhajós, kisméretû épület. Fõhomlokzata egyszerû, tagolatlan, levágott oromzattal. Fõhomlokzata egyszerû, tagolatlan, levágott oromzattal. Felette kisméretû, újkori torony helyezkedik el. Hosszfalai szintén tagolatlanok, szentélye a nyolcszög három oldalával záródó. Bejárata egyenes záródású, záróköves, füles kõkerettel van ellátva, ablakai szegmentívesek. Sekrestyéje az észak-keleti falhoz csatlakozik. Szentélye boltozott, hajója síkmennyezetes. Karzata faoszlopokon nyugszik, egyszerû fa mellvéddel készült.

A templom közelében áll a négyszögletes harangtorony. Egyemeletes, felsõ szintjén szegmentíves nyílások törik törik át a falat, gúlatetõvel van lefedve.

Vissza...