Nógrád megye mûemlékei


DEJTÁR

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Szabadság út, - Hrsz.:1

Dejtáron a mai templom elõdjét a Canonica Visitatiók szerint az 1713-at megelõzõ években építették. 1731-ben és 1755-ben, mint jól felszerelt templomot említik, bár Patay Pál adata alapján 1736 és 1745 között valószínûleg tûzvész martaléka lett, harangjai is elpusztultak. A mai egyhajós, középtornyos templomot 1810-ben építették, rizalitszerûen kiugró toronnyal. Szentélye egyenes záródású, a hajóval azonos szélességû. Sekrestyéje a dél-nyugati szentélyfalhoz kapcsolódik. Háromszakaszos hajóját és a szentélyt kupolasüveg boltozat fedi, a karzatot kosáríves boltozat tartja. Berendezése modern, szószéke rokokó1760 körüli mellvédjén két faragott dombormûvel. A templom 1850 körül a községgel együtt leégett, de még abban az évben újjáépítették.

Szent Flórián szobor Mûemlék jellegû

Szabadság út, - Hrsz.:3.

Fábián János dejtári helytörténet kutató adatai szerint a községet 1849-55 között tûzvész pusztította el, s a klasszicista stílusú szobrot ennek emlékére állíttatta Kovács Andrásné, született Sikora Veronika. A szobor a szabadság út kiszélesedõ szakaszán áll, 63 X 63 centiméter keresztmetszetû 133 centiméteres talpazata szélesebb lábazattal és fejezettel készült. A talpazat felett 35 centiméter átmérõjû, ion fejezetû oszlop helyezkedik el, ezen áll Szt. Flórián provinenciális jellegû 1,2 méteres szobra. Az oszlop a talpazattal együtt 2,9 méter magas.

Vissza...