Nógrád megye mûemlékei


CSESZTVE

Volt Maithényi kastély, Mûemlék jellegû

Kossuth Lajos út 13., - Hrsz.:146.

A barokk stílusú, szabadon álló, földszintes kastélyt Maithényi Károly építtette a XVIII. század második felében. Az épület késõbb a Madách családé lett, míg 1945 után általános iskolát, 1961-tõl óvodát, könyvtárat és pedagóguslakást helyeztek el benne. A kastély udvari homlokzatára kosáríves, mellvédes tornácot építettek, melynek nyílásait 1960 körül - az eredeti ívek megtartásával fakeretes ablakokkal látták el.

Római Katolikus templom Mûemlék

Kossuth Lajos út 98. - Hrsz.:1.

A templom építése a mûemléki szakirodalom szerint 1212-ben történt, s az épület szerepel az 1382. évi plébániajegyzékben is. A román stílusú építményt 1450 körül gótikus részletekkel újjáépítették. A templom egyhajós, keletelt, elõreugró középtoronnyal. A tornya egyszerû, négyszintes, a kétszakaszos hajó falai középkoriak. Szentélye keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródó, két félköríves, román ablakkal és gótikus, vízorrokkal kiképzett támpillérekkel. Keresztelõkútja XIV. századi, új, szembeálló oltárába a középkori oltárasztal egy darabja van beépítve. Szószéke rokokó stílusú, s a hajó diadalívének északi oldalán helyezkedik el.

A kegyhely szentélye a török hódoltság idején beszakadt, de a középkori templom 1713-ban még állt. Ezután többször átépítették barokk stílusban. A szentély 1717-ben kapta meg mai boltozatát, de az nem maradt meg sokáig, a templom ugyanis 1731-ben leégett. 1757-ben aztán újabb tûzvész érte, ekkor épült a mai hajóboltozat. A negyedik barokk építkezés 1792-ben folyt, s a plébánia adatai szerint a toronyépítés is erre az évre datálható. 1885-ben tornyát egy méterrel magasították, majd 1914-ben a déli falhoz új sekrestyét építettek. A legrégebbi, évszám nélküli harangját valószínûleg 1760-63 között építették.

Volt Madách kúria Mûemlék

Kossuth Lajos út 7. - Hrsz.:135.

A késõ klasszicista jellegû épületet a Maithényi család építtette a XIX. század elsõ felében. A Madách család Maithényi Anna - a költõ édesanyja révén birtokolta 1810-tõl, s 1844-53 között Madách Imre is itt lakott. A kúria tulajdonosa 1853-tól a költõ öccse, Madách Károly lett, aki 1864-ben a régi épület részbeni lebontásával átalakíttatta azt. A kúria 1964-tõl múzeum. A szabadon álló egyemeletes épület fõhomlokzatán timpanonos rizalit épült. Udvari homlokzatán két elõreugró szárny fogja közre a pillérekkel tagolt üveges tornácot. A sarkokon tagolt fejezetes pillérek láthatók. A kiugró épületszárnyakon Madách Imre és Arany János emléktáblája látható. A kúria parkjában lévõ úgynevezett Madách hársfát 1960, míg a teljes parkot 1975-ben nyilvánították védetté.

Madách Imre Emlékmúzeum

(2678 Csesztve, Kossuth út 76., tel.: 35/344-492)

Nyitva: mindennap 10-14h, szünnap: hétfő
Állandó kiállítás: Madách relikviák, Az ember tragédiája színpadi bemutatóinak története.

Vissza...