Nógrád megye mûemlékei


CERED

Fa harangtorony, Mûemlék jellegû

Jókai út, - Hrsz.:1/B

A harangtorony építési éve ismeretlen, valószínûleg a templom 1774. évi átalakításához kapcsolható. Javítását 1822-ben végezték el. Legrégebbi harangját Jüstel József, egri mester öntötte 1789-ben. Korábbi csúcsdísze - félhold és többágú csillag, amely a balassagyarmati Palóc Múzeumba került - alapján helyi hagyomány a haranglábat „török korinak'' tartja. A harangtorony a templom észak-keleti oldalán, erõs gerendarácson áll. A szoknya tornácát 12 darab, a törzsét kilenc oszlop tartja. A tornácot díszített végû deszkafal veszi körül, a harangház kettõs, zsalus nyílásokkal van kialakítva. Magassága 13 méter, a gúlatetõ csúcsán díszített, kovácsoltvas kereszt van elhelyezve.

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Jókai út, - Hrsz.:1/B

Cered régi, kazettás, festett mennyezetû templomát az 1713-as és 1731-es Canona Visitatió romosnak említi, míg az új templomról szóló elsõ adatok 1755-bõl valók. Ekkor készült el a barokk stílusú templom szentélye. 1762-ben fejezték be az építkezést, de már 1774-ben át is alakították. A XIX. században kõkarzatát kétoldalt fakarzattal toldották meg.

A keletelt, egyhajós, torony nélküli templom szentélye keskenyebb, egyenes záródású. Sekrestyéje az északi oldalon kapcsolódik a szentélyfalhoz. Nyugati homlokzatán egyszerû faajtó, a koronázópárkány felett háromszög oromzat látható. Ablakai kõkeretesek, részben zárókõvel, és vállakkal, a hajófalban félköríves, a szentélynél szegmentíves záródással. Hajója három, szentélye kétboltszakaszos. Fõoltára barokk, szószéke, keresztelõkútja egyszerû, a XVIII. század végébõl való.

Vissza...