Nógrád megye mûemlékei


BORSOSBERÉNY

Római Katolikus templom, Mûemlék jellegû

Petõfi út 1., - Hrsz.:516.

A falu középkori templomjáról nincs adat, de az valószínûleg a XVII. század elején, a község pusztulásával egyidõben vált romossá. A templomot a XVII. század végén helyreállíthatták, mert egy Canonica Visistatió adatai szerint a templom régi harangja a XVIII. század elsõ éveiben tûzvészben elpusztult. A mai templom építési éve Mocsáry Antal szerint 1728. volt, míg a 1742-ben keltezett Canonica Visitatió szerint 1730. Tornyát 1746-ban épülõfélben lévõnek említik. 1790-ben újították meg. A középkori eredetû, keletelt, barokk stílusú templom homlokzata közepén torony ugrik elõre, a hajófalai tagolatlanok. A sekrestye egyenesen záródik, sarkai lekerekítettek. Egyhajós, három boltszakaszra osztott hajóját csehsüvegboltozat fedi. Berendezése 1790 körüli, kegyképe az 1713-ban épített, majd késõbb lebontott kápolnából való.

Volt Tihanyi - Mocsáry kúria, Mûemlék jellegû

Rákóczi út 2., - Hrsz.:520.

A kúriát Tihanyi Tamás, az akkori birtokos építtette klasszicista stílusban, 1826-ban. Késõbb a Mocsáry család tulajdonába került, akik 1888-ban átalakították. Ma óvoda található a szabadon álló, földszintes épületben. Udvari homlokzatán két pillérrel és kilenc toszkán oszloppal kialakított, hosszú tornác látható. Eredetileg L alakú volt, de rövidebb szárnyát lebontották. Keleti falához e század hatvanas éveiben jellegtelen, alacsonyabb toldalékot építettek.

Vissza...