Nógrád megye mûemlékei


BÉR

Evangélikus templom, Mûemlék

Szabadság tér 1., - Hrsz.:788.

A béri templom építészeti részletei alapján középkori eredetû. Az 1700-ban keltezett váci püspöki jelentés szerint elhagyatva állt. 1721-ben már az evangélikusok használták, ekkor, mint helyreállított templomot említették. Régebbi orgonáját 1796-ban javították, ekkor készülhetett a lépcsõtorony is. Támpilléres, gótikus szentélye helyére 1896-ban épült a mai szentély, amely egyenes záródású. Ekkor készült a torony legfelsõ szintje is. A barokk stílusú kegyhely egyhajós, középtornyos. Elõreugró tornya a legfelsõ szint kivételével középkori, elsõ emeletén félkörös záródású, szedett élû koragótikus ablakkeretek láthatók. A torony déli falához csigalépcsõvel ellátott lépcsõtorony csatlakozik. Nyeregtetõs, belsõ terét síkmennyezet fedi.

Evangélikus parochia, Mûemlék jellegû

Szabadság tér 2., - Hrsz.:798.

A paplak feltehetõen régebbi építmény felhasználásával 1820 körül, klasszicista stílusban épült. Az udvarán XVIII. századi melléképület áll. A téglalap alakú parochia fõhomlokzatának két középsõ ablaksíkja kissé hátraugrik. Hasonló hátraugrás található az udvari homlokzaton is, ahol két szabad és féloszloppal tagolt tornác épült. Az ablakok szemöldökpárkányosak.

Volt Lázár kúria, Mûemlék jellegû

Virágospuszta - Hrsz.:062/1.

A klasszicista stílusban épült kúria keletkezésérõl nincsenek pontos adatok, az OMF mûjegyzéke szerint a XIX. században épült. Fõhomlokzatán négy szabad oszloppal tagolt, timpanonnal lezárt középrizalit található, körbefutó lépcsõkkel kiemelve. Az épület keleti homlokzatán oszlopos, körbefutó tornác, a szárny nyugati végén egyemeletes kõfalazatú torony áll. Ehhez csatlakozik az 1969-70-ben készült modern épületrész.

Vissza...