Menu Mikszáth életrajza Mikszáth-hagyaték Mikszáthrôl Mikszáth-linkek Honlap Nógrád megye

Mikszáth mûveibôl


Az a pogány Filcsik
Karlovszky Bertalan festménye
az 1890-es kiadásból


A néhai bárány
Karlovszky Bertalan festménye
az 1890-es kiadásból

A jó palócok
A néhai bárány
Bede Anna tartozása
Péri lányok szép hajáról
A kis csizmák
Tímár Zsófi özvegysége
Az a pogány Filcsik
A bágyi csoda
Szûcs Pali szerencséje
Galandáné asszonyom
A gózoni Szûz Mária
Két major regénye
A "királyné szoknyája"
Szegény Gélyi János lovai
A gyerekek
Hova lett Gál Magda?

Tót atyafiak
Az arany-kisasszony
Az a fekete folt
Lapaj, a híres dudás
Jasztrabék pusztulása

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

Beszterce ostroma
BEVEZETÉS
Elsô rész
ESTELLA
Második rész
KEDÉLYES ATYAFIAK
Harmadik rész
A TÚSZ
Negyedik rész
AZ ÉJ


Életrajz - Mikszáth-hagyaték - Mikszáthról - Mikszáth-linkek - Honlap - Nógrád megye