Czinke Ferenc


1926. október 20-án született a bodrogközi Meszeske tanyán. Édesapja Czinke András, édesanyja Palóczi Erzsébet. Felesége Simon Gizella. Két gyermeke van.
Elemi iskoláit a tanyavilágban, a középiskoláit Sárospatakon, a Református Tanítóképzõ Intézetben végezte.
A NEKOSZ tagjaként a Dési Huber Képzõmûvész Kollégium egyik alapítója volt. Megszakításokkal rajztanári diplomát szerzett a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán, Derkovits ösztöndíjasként elvégezte a MLEE esztétikai tagozatot. 1961 és 1964 között Derkovits ösztöndíjas, majd 1964-ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. 1968-ban és 1972-ben szintén több hónapot töltött Rómában. 1978-ban az olasz kormány támogatását nyerte el. Vendégtanárként tanított Svédországban és Finnországban. 1990-ben a Sárospataki Fõiskola címzetes fõiskolai tanárává nevezték ki. Tanulmányúton járt Ausztriában, Törökországban, Csehszlovákiában, Lengyelországban, a Szovjetunióban és Bulgáriában.
1964-tõl a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium tanáraként, majd 1986-ig a Bólyai János Gimnázium rajztanáraként dolgozott (ez utóbbi intézményben szervezte meg az ország elsõ iskolagalériáját Derkovits Gyula Iskolagaléria néven.)
Hivatásos festõmûvész-grafikus. Tagja a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének (mely megyei csoportjának közel negyven éven át, napjainkig titkára volt). Tagja volt továbbá a Magyar Alkotómûvészek Országos egyesületének és az UNESCO Nemzetközi Képzõmûvészeti Szövetségének, IAA, AIAP (Párizs).
Képzõmûvészeti munkássága mellett több hazai irodalmi folyóirat közölte glosszáit, novelláit, tanulmányait. Tihanyi mesék címmel magyar-német nyelvû mesekönyve jelent meg 1990-ben. Több könyvet tervezett és illusztrált az Európa Könyvkiadó megbízásából. Murális alkotásai megtekinthetõk Badacsonyban, Nógrádgárdonyban, Tihanyban, Salgótarjánban, Pácinban és a kuopioi Palotában (Finnország).
Rézkarcokat, litográfiákat, fametszeteket, kollázsokat, zománcképeket, újabban komputer-grafikákat készít.
Jelentõs sorozatai: Radnóti eclogák, Szlovák táncok, Koskirály, Rekviem a vizekért, Édesanyám ikonja, Tihanyi szonáták, Sajkodi esték, Bukott angyal, Káin és Ábel, medvetánc, Józsefet eladják testvérei, Veritas theatri.
Galériája nyílt a pácini Magóchy kastélyban. Salgótarján város és Pácin község díszpolgára.

Jelentõsebb kiállítások:
1963-Róma, 1969-Szófia, 1972-Nápoly, 1973-Urbino, Linz, 1976-Velencei Biennálé (önálló gyûjteményes anyaggal), 1986-Ankara, Isztambul, Toronto.

Fontosabb díjak, kitüntetések:
1957 - Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
1961 - Derkovits díj
1965 - SZOT mûvészeti díj
1975 - A Magyar Népköztársaság Érdemes Mûvésze
1986 - Nógrád Megyei Pedagógiai díj
1988 - A Magyar Népköztársaság Kiváló Mûvésze

Vissza a galeriahoz Visszamegyünk a csarnokba..          Ízelítõ Czinke Ferenc munkáiból